<video id="znvdh"><delect id="znvdh"></delect></video>
<dl id="znvdh"></dl>
<dl id="znvdh"><delect id="znvdh"><meter id="znvdh"></meter></delect></dl>
<video id="znvdh"><output id="znvdh"></output></video>
<video id="znvdh"></video>
<dl id="znvdh"></dl>
<video id="znvdh"></video><dl id="znvdh"><output id="znvdh"></output></dl>
<dl id="znvdh"><output id="znvdh"></output></dl>
<output id="znvdh"></output>
<address id="znvdh"><video id="znvdh"></video></address>
<dl id="znvdh"></dl>
<video id="znvdh"></video>
<dl id="znvdh"><delect id="znvdh"></delect></dl>
<dl id="znvdh"><output id="znvdh"><meter id="znvdh"></meter></output></dl><video id="znvdh"><output id="znvdh"></output></video>
<dl id="znvdh"></dl>
<dl id="znvdh"></dl>
<video id="znvdh"><dl id="znvdh"></dl></video>
<dl id="znvdh"><delect id="znvdh"></delect></dl>
<dl id="znvdh"></dl>
O nas
Profil firmy
Filozofia firmy
Firma Zdj?cie
Certyfikaty
Skontaktuj si? z nami
Hopefull Medical Equipment Co., Ltd.                                                                             
Adres: nowy park przemys?owy Hi-Tech, miasto Xian'ning, prowincja Hubei 437100, Chiny
Strona internetowa: www.esxwqik.cn Skontaktuj si? teraz
Dom > O nas > Profil firmy

Profil firmy


?

? Szerzcie b?ogos?awieństwo i zaanga?owanie spo?eczne, to nasza misja!
? HOPEFULL powsta?a w 1999 r. I od ponad 20 lat koncentruje si? na linii bran?y ?ó?ek piel?gnacyjnych. HOPEFULL zgromadzi? bogate do?wiadczenie, opracowa? równie? pe?ny zestaw ?cis?ego i unikalnego systemu zarz?dzania jako?ci?. Przestrzegaj?c zasady jako?ci ?99 + 1 = 0”, produkt zale?y od doskona?ej techniki i niezawodnej jako?ci, aby zyska? ?wiatow? renom? na rynku.
? W 2010 r. HOPEFULL zainwestowa?o w budow? nowej bazy produkcyjnej w ?rodkowych Chinach, zwanej Hopefull Medical Equipment Co., Ltd. Powierzchnia wynosi ponad 460 000 metrów kwadratowych, ??czne moce produkcyjne si?gaj? 200 000 zestawów ?ó?ek rocznie. Firma HOPEFULL wprowadzi?a na du?? skal? sprz?t i maszyny, takie jak sprz?t do przetwórstwa tworzyw sztucznych, sprz?t do obróbki sprz?tu i form, linia do automatycznego spawania robotów, linia do automatycznego natryskiwania i linia do monta?u gotowych produktów, aby zrealizowa? kompletny zestaw ?ó?ek piel?gnacyjnych wykonanych przez nas samych i zapewniamy jako?? produkcji pod nasz? w?asn? kontrol?.
? Innowacja jest zawsze tradycj? HOPEFULL i g?ówn? konkurencyjno?ci?. HOPEFULL staje si? prawdziwym przedsi?biorstwem wysokiej i nowej technologii, stale inwestuj?c w nowe produkty w badania i rozwój oraz buduj?c wysoko wykwalifikowan? i zagraniczn? wizj? zespo?u badawczo-rozwojowego. HOPEFULL ustanowi?o równie? naukowy i wydajny system zarz?dzania technologi? innowacji, który umo?liwia HOPEFULL utrzymanie pozycji lidera w tej samej chińskiej bran?y i uzyskanie ogromnych osi?gni??. Teraz przyznali?my 8 sztuk patentów na wynalazek i ponad 120 sztuk patentów u?ytkowych na nowy model i wygl?d oraz opracowali?my szerok? gam? konkurencyjnych produktów z prawami w?asno?ci intelektualnej. HOPEFULL posiada siln? moc konkurowania ze znan? na ca?ym ?wiecie mark?.
? Marka HOPEFULL to znany chiński znak towarowy. HOPEFULL ma kompletn? sie? marketingow? i profesjonalny zespó? sprzeda?y. HOPEFULL bierze równie? czynny udzia? w krajowych i mi?dzynarodowych konkursach i zdobywa wielkie osi?gni?cia. W ostatnich latach popularno?? i reputacja marki HOPEFULL zawsze wyprzedza?y chińsk? bran?? ?ó?ek piel?gnacyjnych. Obecnie ponad 1000 chińskich szpitali korzysta z produktów marki HOPEFULL, a na rynku chińskim istnieje ponad 500 000 zestawów ?ó?ek HOPEFULL. Produkty HOPEFULL eksportuj? równie? do ponad 60 krajów i regionów na ca?ym ?wiecie.
? HOPEFULL wykorzystuje do?wiadczenie klienta jako wiecznie zielonego kamienia korporacyjnego. Od momentu otwarcia firmy do chwili obecnej HOPEFULL zawsze utrzymuje wiar? w relacje z klientami zaawansowanymi, a tak?e buduje najbardziej kompleksowy i idealny system obs?ugi posprzeda?nej w tej samej linii przemys?u chińskiego. HOPEFULL mo?e równie? zapewni? klientom profesjonalne, szybkie i wysoce wydajne rozwi?zanie obs?ugi posprzeda?nej, dzi?ki czemu HOPEFULL znalaz?o mark? us?ug King w chińskiej bran?y ?ó?ek piel?gnacyjnych.
? Nie ma najlepszego, ale tylko lepsze! HOPEFULL zawsze b?dzie nalega? na swoj? korporacyjn? filozofi? ?Szczere zaufanie, wysoka wydajno??, zorientowanie na ludzi, zawsze przedsi?biorczy”, a jej celem jest by? mark? ?ó?ek piel?gnacyjnych nr 1 na ?wiecie, aby nieustannie ci??ko pracowa?!
Innowacja HOPEFULL, globalny HOPEFULL!

中文字幕一区二区免费男同,久草国产骚妇熟女,久久亚洲精品AB无码播放,麻豆av人妻久久无码精品
<video id="znvdh"><delect id="znvdh"></delect></video>
<dl id="znvdh"></dl>
<dl id="znvdh"><delect id="znvdh"><meter id="znvdh"></meter></delect></dl>
<video id="znvdh"><output id="znvdh"></output></video>
<video id="znvdh"></video>
<dl id="znvdh"></dl>
<video id="znvdh"></video><dl id="znvdh"><output id="znvdh"></output></dl>
<dl id="znvdh"><output id="znvdh"></output></dl>
<output id="znvdh"></output>
<address id="znvdh"><video id="znvdh"></video></address>
<dl id="znvdh"></dl>
<video id="znvdh"></video>
<dl id="znvdh"><delect id="znvdh"></delect></dl>
<dl id="znvdh"><output id="znvdh"><meter id="znvdh"></meter></output></dl><video id="znvdh"><output id="znvdh"></output></video>
<dl id="znvdh"></dl>
<dl id="znvdh"></dl>
<video id="znvdh"><dl id="znvdh"></dl></video>
<dl id="znvdh"><delect id="znvdh"></delect></dl>
<dl id="znvdh"></dl>